Korpubrýr / Roadway, pedestrian- and equestrian roadways

Korpubrýr
2003-2005

Korpubrýr eru tvær tveggja akreina brýr á hringvegi 1, Vesturlandsvegi, með göngustíg og reiðstíg undir auk göngubrúar. Verkefnið er unnið í samstarfi við VSÓ Ráðgjöf hf. og Pétur Jónsson landslagsarkitekt. Verkkaupi er Vegagerð ríkisins og Gatnamálastjórinn í Reykjavík.

Á verksviði Glámu•Kím við hönnun brúnna var að taka þátt í skipulagi heildarfyrirkomulags brúnna, landmótun við þær og aðkomu að þeim. Ennfremur að móta útlit brúnna, göngustígs og reiðstígs og hanna stoðveggi og frágang fláa við brúarstöplana. Hönnun brúnna yfir Korpu hófst árið 2003, en fór a. mestu fram árið 2004, og framkvæmdir stóðu yfir 2004 –2005.

_ _ _

Roadway, pedestrian- and equestrian roadways
2003-2005